Повече за Швеция

С по-малко от 9 млн. души Швеция е скромна нация от гледна точка на население.Може би заради това чужденците често са озадачени, когато осъзнаят географските размери на страната, защото тя е сред най-големите в Западна Европа /В това отношение тя е подобна на Франция и Испания/.

Превръщането на Швеция от бедна селскостопанска страна в модерна индустриална нация в рамките на едва половин столетие е класифицирано като икономическо чудо, в много отношения сравнявано с развитието на Япония. 

Просперитета, който Швеция изгражда през 20 век се разпределя сред населението под формата на широкомащабна държавно финансирана система за здравеопазване, образование, социално осигуряване и грижи за децата и възрастните хора. В резултат се създава общество с минимално икономическо разделение между класите.Това класическо за Швеция благосъстояние е придобило международна известност като “средният път” или “шведския модел” /този израз първоначално е обозначавал централизираната спогодба между работодатели и профсъюзи, осигуряваща необходимата стабилност на пазара на труда за няколко десетилетия, докато благосъстоянието на работещите се подобрява/.

Прозрачността е друг от фундаменталните принципи в публичния сектор на Швеция. Едно от гражданските права, което се разбира от самосебе си е възможността да бъде проверено как политиците и обществените агенции изпълняват своите функции. Принципът на публичност, който тук отива много по-далеч, отколкото в която и да била друга страна, не само прави цялата кореспонденция от и до правителствените институции достъпна за пресата и широката публика, но освен това законите изискват тя да бъде напълно безплатна и в леснодостъпен вид.

В макроикономически мащаб Швеция не представлява забележителен пазар, поради относително малобройното си население. Това е най-важната причина, поради която шведските компании винаги са били извънредно зависими от вноса и износа. Страната притежава повече мултинационални корпорации на глава от населението, отколкото където и да било другаде. Volvo, Saab, Ericsson, ABB, Astra Zeneca, Pharmacia, Radisson са само някои от тези световно известни компании. По-ново явление са националните фирми, които използват тези принципи, за да изградят силни световни марки. Главен пример са компаниите близнаци IKEA и H&M, и двете основани през 1947 и базирани върху идеята да бъде направен модерния дизайн достъпен за широки слоеве от населението. Изключителен случай е световният търговски успех на водка ABSOLUT /принадлежаща на държавното, а не частно предприятие Vin & Spirt AB!/

Външните наблюдатели, които влизат в досег с Швеция и нейната култура за пръв път често остават изненадани от богатството и разнообразието на културни традиции. Вероятно това е свързано с прословутата шведска вещина и факта, че шведите никога не са отреждали на себе си второстепенно място на културната карта. Въпреки, че тяхната култура пресътворява и е основана върху външни източници, дълбоко в себе си тя разкрива своя собствена душа – белязана с простота, изобретателност, меланхолия и неизменен копнеж за завъщане към своя скромен и невинен първоначален произход.

нагоре


Начало  |  Домейни  |  Уеб хостинг |  Уеб дизайн  |  Поддръжка  |  Контакти